Search
Close this search box.

Kysymykset


Kysymys 81

miten saan syntini anteeksi

olen antanut elämäni jumalalle

mutta silti ne painaa

Vastaus:

Sisällöltään tämä ja yllä oleva kysymys ovat samansuuntaisia. Toivon, että yksi ja yhteine vastaus riittää. Lue siis edeltä (kysymys 82).


Kysymys 80

Minulla huoli omaisestani, joka kuoli kaksi vuotta sitten.

Se,että pelastuiko hän.Puhuinko hänelle tarpeeksi pelastus-asiasta ? Tämä asia painaa, enkä pääse tästä yli.Mitä teen?

Olen keskustellut sielunhoitajankin kanssa,mutta en saa rauhaa.

Vastaus:

Varmaan nämä kysymykset ovat tarpeellisia meille jokaiselle. On hyvä, kun herättelet meitä muita lukijoita vakavalla puheellasi! Totta se on: Todistammeko tarpeeksi? Ainakin itse koen, että oma todistukseni jää vajaaksi, vaikka pappi olenkin. Enkä taida edes luulotella, että missään kohdin elämässäni olisin täydellinen ja putipuhdas. Jään syntiseksi Jeesuksesta todistaessanikin. Luulen sinun tilasi ja tilanteesi (kirjoituksesi johdosta) olevan sama. Mutta ethän kiellä itseltäsi tämän takia osallisuutta Jeesuksen veriarmoon? Saat uskoa hänen rakkauteensa sinua kohtaan - vaikka todistuksesi kait jäi ja jää aina vajaaksi. Mutta muista vielä, että todistuksen voima ei ole sanojen paljoudessa vaan pikemmin siinä, että saamme rukoilla lähimmäisen puolesta, kertoa hänelle Jeesuksesta ja todistaa hänestä myös elämällämme. Yksikin sana - ja ihminen voi tulla uskoon. Toisaalta taas tuhansia sanoja - ja mitään ei tapahdu. Iloitsen joka tapauksessa siitä, että jollain tavalla olet kertonut Jeesuksesta omaisellesi. Kerro jatkossakin äläkä pelkää ollenkaan. Minusta ei olisi haitaksi, vaikka joskus jossain sukujuhlassa tai - kokouksessa puhuisit avoimesti, että sinulle elämäsi kallein asia on Jeesus ja sinua on jäänyt hiukan vaivaamaan, että oletko osannut todistaa hänestä riittävän hyvin ja nöyrästi. Meitä on helppo lähestyä, kun itse tunnustamme sen, mikä meissä on vialla, mutta samalla kehumme Jeesusta kovasti!!

En sano tätä ehdostustani tietysti minään pakkona vaan jos sinä itse koet sen hyväksi ja olet tottunut pitämään pientä puhetta, niin mikä ettei??? Ehkä Jumala haluaa, että muutkin sukulaiset saavat kuulla hänen rakkaudestaan. Mitä jos hän toivoo saavansa lähettää juuri sinut? Vielä kumminkin toistaisin, että me emme näinkään todistaessamme voi ansaita itsellemme hyvää omaatuntoa vaan sen me saamme lahjaksi yksin Jeesuksen veren ansiosta. Älä siis ota neuvoani minään uutena "kytkynä" kaulaasi. Sanoinpahan vain oman ajatukseni julki.


Kysymys 79

Onko itsemurha syntiä?

Vastaus:

Elämä on Jumalan lahja. Sen päättäminen oman käden kautta ei ole oikein. 5. käsky suojaa elämäämme myös meiltä itseltämme. Siksi itsemurha on väärin. Kristittyinä saamme rukoilla, että ajoissa osaisimme auttaa henkilöä, joka hautoo mielessään itsemurhaa.


Kysymys 78

miten liike syntyi ja missä se vaikuttaa tänään?


Kysymys 77

miten liikkeen oppi eroaa luterilaisen kirkon opista?

Vastaus:

Ei mitenkään. Rukoilevaisuus toimii Suomen ev.lut kirkossa ja on jo toiminut 250 vuotta!

Kirkkomme oppi on kirjoitettuna kirkkomme Tunnustuskirjoissa. Ne sitovat opetusta kirkossamme Raamatun mukaisesti.

Valitettava tosiasia on, että ns. virallinen kirkko ei itse aina noudata Tunnustuskirjojen opetusta. Silloin syntyy ristiriitaa.


Kysymys 76

millainen on liikkeen uskonnollinen perusopetus?

Vastaus:

Se on ihan keskeistä kirkon julistusta. Lähinnä kahta asiaa on hyvä erikseen korostaa.

1) Ihminen pelastuu Kristuksen tähden armosta yksin uskon kautta.

2) Raamattu kokonaisuudessaan on Jumalan pyhä Sana.


Kysymys 75

Mikä tarkoitus on sillä, että kun ihmiset tulevat ehtooliselta Jumalpalveluksessa, he plvistuvat lyhyeen rukoukseen? Onko rukous joku tietty vai mikä?

Vastaus:

Siinä rukouksessa monet vielä tahtovat kiittää ehtoollisesta ja siinä tarjotusta ja annetusta syntien anteeksiantamuksesta.

Vanhoissa rukouskirjoissa on joitain "mallirukouksia". Ehkä joku rukoilee jonkun niistä. Mutta yleensä kyse on pienestä, vapaasta rukouksesta.


Kysymys 74

Luukkaan evankeliumissa puhutaan Siloan tornin sortumisesta 18 ihmisen päälle. Mikä on tämä sortumiskertomus? Löytyykö se jostain Raamatusta?

t. Merja

Vastaus:

Se kertomus löytyy tosiaan Luukkaan evankeliumista (lue 13:4-5). Yksi niistä arjen ikävistä tapahtumista, joka järkytti Jeesuksen aikalaisia ja jota hän sitten käyttää heidän opettamiseksi. Ehkä me voisimme soveltaa samaa ajatusta (jae 5) meidän oman aikamme onnettomuuksiin, esim. Estoniaan tai WTC:n sortumiseen.


Kysymys 73

Moi! Mieltäni on askarruttanut muutama asia liittyen seurusteluun.. ensinnäkin,mitä voi tehdä seurustelun aikana? kun seksi liittyy vasta avioliittoon? hyväilyt? suutelu? nukkuminen samassa sängyssä? Voitko vastata mahdollisimman laajasti?! Kiitos jo etukäteen!

Vastaus:

Seurustelussa on hyvä välttää kaikkea sellaista, joka äkkiä voi johtaa liian pitkälle. Esim. nukkuminen samassa sängyssä vienee helposti sallittujen rajojen yli. En suosittele. Toisen puolesta on kumminkin hiukan vaikeaa antaa äärimmäisen yksityiskohtaisia neuvoja, mikä olisi soveliasta ja mikä taas ei. Vaatteiden alle ei kannata toisen antaa mennä eikä itse mennä. Paljon kannattaa viettää aikaa yhdessä, mutta mielellään toisten parissa. Siinä ehkä oppii parhaiten tuntemaan toista ja toisen tapaa reagoida eri tilanteissa. Tietysti tarvitaan kahdenkeskistäkin aikaakin. Varmaan hellyyden osoitukset voimistuvat seurustelun edetessä. Jos tuntuu siltä, että sovitaan yhteen, kannattaa suunnitella häitä ja mennä naimisiin. On myös hyvä, jos voisi keskustella vanhempiensa kanssa ja kuunnella heidän mielipiteitään. Mutta aina tämä ei ole helppoa.


Kysymys 72

tiede on ristiriidassa uskon kanssa. miten se on mahdollista? koska jumalahan 'on' olemassa?

Vastaus:

Tiede ei ole yhtä kuin lopullinen totuus. Tiedettä on tiettyjen metodien mukaisesti tehty tutkimus. Siksi tiede muuttuu ajan ja paikan mukana. Väliin tällainen tiede on selvästi ristiriidassa Raamatun kanssa (esim. kehitysoppi). Mutta totuus ei muutu. Se pysyy samana ja tiede parhaimmillaan lähestyy sitä, ehkä jopa saavuttaa sen.


Kysymys 71

Hei! Kuten tiedämme, on raamattu monien kirjojen ja kirjeiden yms.ajatelmien kokoelma, joidenkirjoittajia on lukuisa joukko tunnettuja ja tuntemattomaksi jääneitä kirjoittajia. On olemassa myö ns.apokryfisia teoksia, joita ei ole kelpuutettu raamattuun, ja valinnan hyväksymisestä ja hylkäämisestä raamattuun on tehnyt ihminen. Eikö siis ihminen ole silloin tehnyt raamattua omien mieltymystensä ja tarkoitusperiensä motivoimana? Voiko silloin raamattua pitää sanatarkkana ohjenuorana, vaan pikemminkin kultaisena lankana, jota seurata? Tuomaksen evankeliumi, joka paikkapaikoin on raamatun evankeliumeitten kaltainen ja herättää hyvänkin luottamuksen sen aitouteen, mutta osa sen evankeliumia muuttaisi melkoisesti sanomaltaan kristillistä henkeä( viittaus Jeesuksen ja Pietarin keskusteluun Mariasta)? Kuka päättää mikä teos on Jumalan henkeyttämä ja mikä ei?

Vastaus:

Raamatun "kaanonia" (eli mitkä kirjat hyväksytään jumalallisina) ei kirkko ole määrännyt vaan ainoastaan määritellyt. Tämä on se iso ero. Alkuaankin kaikilla Raamatun kirjoilla on ollut täysi jumalallinen arvovalta (lue esim. 1. Tess. 2:13, Room. 15:4. 2. Piet. 1:19-21, 2. Tim. 3:14-16). Harhaoppien levitessä enemmän ja enemmän kirkon oli pakko selkeästi rajata pois väärät opit sekä kirjoitukset. Se tehtiin lähinnä kolmen apuneuvon kanssa:

1) Pyhän kirjoituksen tuli olla "apostolinen" (joko apostolin kirjoittama tai yhtä pitävä apostolisen opetuksen kanssa).

2) Pyhän kirjoituksen tuli olla seurakunnissa "yleisesti luettu" (jolloin yksittäiset ja erikoiset tekstit jäivät ulkopuolelle).

39 Pyhän kirjoituksen piti sisältää se oikea kristillinen oppi, jota kristitityt aina ja kaikkialla ovat tunnustaneet. Sen piti myös olla yhtäpitävä Vanhan testamentin kanssa.

Näiden perusteiden avulla kirkko rajasi ulkopuolelle monet muut kirjoitukset.

Varsinaisesti kirkko ei siis määrännyt, mitkä kirjoitukset ovat Jumalan sanaa. Se tarkkaan ottaen rajasi pois ne kirjoitukset, jotka eivät olleet Jumalan sanaa.

Ehkä on hyvä mainita, että VT:n kaanon oli jo valmiina Jeesuksen aikana. Se on juuri meidän VT:mme näköinen. Apokryfit ovat kyllä hyödyllistä luettavaa, mutta eivät ole ikinä kuuluneet Jeesuksen tai juutalaisten Raamattuun.

Ja tuo Tuomaan evankeliumi on selvästi ns. "gnostilaisen" harhan läpitunkema. Ei ihme, että se hylättiin.


Kysymys 70

Kirjoittakaa lyhennelmä rukoilevaisuudesta


Kysymys 69

1.Onko oppi annettu palvelemaan elämää vai päinvastoin vai miten ymmärrät opin tarkoituksen?

2.Kuinka on mahdollista säilyttää puhdas oppi kun ihmiset ovat mitä ovat eikö se jää aina vajavaiseksi pyrkimykseksi Pyhän Hengen voimasta huolimatta?

3.Voidaanko oppi erottaa elämästä, kuinka se on mahdollista niin ettei opista tule pelkkä itsetarkoitus?

Vastaus:

1. Oikea oppi ja opetus palvelevat elämää. Ilman oikea uskoa ei ole Jumalalle kelvollisia tekojakaan.

Silti on kyllä mahdollista, että joku omaksuu oikean opin, mutta ei sitten todella uskokaan Jeesukseen. Sellaisen ihmisen usko on vain ns. kuollutta "aivouskoa".

2. Ihmiset ovat mitä ovat, mutta oikea opetus meillä on pyhässä Raamatussa, joka on Jumalan sana. Siellä se oppi on puhtaana ja täydellisenä. Kun meillä on Raamattu, se ei valehtele eikä kerro perättömiä juttuja. Siinä säilyy myös puhdas oppi, vaikkei "sitä uskoisi kuin yksi ihminen maailmassa ja hänkin väärin".

Jeesus on kuitenkin luvannut säilyttää seurakuntansa maailmassa loppuun asti. Siksi on - ja tulee varmasti aina olemaan - niitä, jotka myös tahtovat julistaa oikeaa oppia ja elää sen mukaan.

3. Oppia ei voi erottaa elämästä. Syvimmältään oppi on Jumalan totuus ja totuus on syvimmältään Herra Kristus itse (Joh. 14:6) eli lihaksi tullut "Jumalan Sana" (Joh. 1:14).

Siksi oikein ymmärrettynä opista ei saisi koskaan tulla pelkkä itsetarkoitus vaan se on elävä persoona, itse Vapahtajamme ja Herramme. Joka uskoo oikein, jolla on oikea oppi, hän on siis velvollinen vaeltamaan niin kuin Hän vaelsi.

Tosi kristillisyys on nöyrää ja rakkaudellista oikeassa olemista!


Kysymys 68

miksi Matteus esittää evankeliuminsa alussa pitkän sukuluettelon?

Kiitos jo etukäteen vastauksestasi!

Vastaus:

Matteus kertoo Jeesuksen sukuluettelosta mitä ilmeisemmin juuri Joosefin puolelta. Koko 1. luku on kirjoitettu lähinnä Joosefin näkökulmasta. Keskeinen päämäärä on osoittaa, että Jeesus oli ja on "ottoisänsä" vuoksi oikea Daavidin jälkeläinen, siis Messias, Daavidin Poika.

Luukas kertoo sitten saman asian äidin, Marian näkökulmasta.


Kysymys 67

mitä asioita kertovat vanha ja uusi testamentti? montako kirjaa raamattu sisältää

Vastaus:

Raamattu sisältää 66 kirjaa: VT sisältää 39 ja UT 27 kirjaa.

Vanha testamentti kertoo ajasta ennen Jeesuksen syntymää, Uusi testamentti taas Jeesuksen syntymästä ja sen jälkeisestä ajasta (siis VT e.Kr. ja UT j.Kr.).

Silti yllättävää Raamatussa on, että koko kirja kirkastaa juuri Kristusta. Jopa VT puhuu hänestä, vaikka hän syntyi vasta paljon myöhemmin. Tämä Raamatun profeetallinen puoli on itselleni uskon ja uskonelämän ehkä kaikkein lohdullisin ja vahvin puoli. Tuntuu niin ihmeelliseltä koko kirja, että olen usein täynnä intoa sitä lukemassa (vaikka liian paljon aikaa kuluu muuhun).

Lukekaa ystävät Raamattua. Se ei petä eikä valehtele. Raamattua lukiessa ei ymmärrä kaikkea, mutta se aukeaa sitä syvemmin, mitä enemmän sitä lukee.


Kysymys 66

mitä tarkoittaa se, että raamattu on kristityille jumalan sanaa

Vastaus:

Raamattu Jumalan sanana on totuus. Raamatusta me tiedämme aivan varmasti, mikä on Jumalan armollinen tahto meidän suhteemme.

Raamatun ovat kirjoittaneet pyhät ihmiset Pyhän Hengen johtamina ja siksi he eivät ole kirjoittaneet, "mitä sattuu". Raamattu ei ole ihmisten mietelmiä ja ajatuksia Jumalasta vaan Jumalan pyhä ilmoitus koko ihmiskunnalle.

Kaikki opetus kirkossa on aina tarkistettava Raamatusta. Se ei koskaan petä. Jos joku opettaa toisin kuin Raamattu, ei kyllä kannata uskoa. Hän on varmasti väärässä, olipa sitten paavi, piispa, pappi, professori, tohtori tai kuka muu tahansa.

Juuri jumalallisena totuutena Raamattu antaa syntisille ihanan toivon ja varmuuden siitä, että evankeliumi Jumalan armosta ja syntisten Vapahtajasta on pelastuksemme perusta. Jokainen, joka uskoo Herraan Jeesukseen, pelastuu ja tulee autuaaksi taivaassa.


Kysymys 65

Tervehdys Timo,

Yksi ajankohtainen aihe, josta haluaisin sinun kannanottosi.

Asia liittyy 1. Kor. 7 lukuun, eli voiko uskovainen pariskunta erota ??

Mitä eroa on haureudella ja huoruudella.

Vastaus:

1. Kor. 7 käsittelee todella sellaista tilannetta, että lähinnä ei-uskova eroaa uskovasta puolisosta. Sillehän ei valitettavasti käytännössä juuri voi mitään. Mutta uskovalle puolisolle Paavali kyllä antaa ohjeen, ettei saisi erota. Mutta jos joku avioliitto ajautuu täydelliseen mahdottomuuteen esim. väkivallan, huoruuden tms. tähden, ero lienee väistämätön. Se on ikävä ja paha tilanne kaikkien osapuolten osalta, etenkin lasten.

Haureus tarkoittaa kootusti kaikkea 6. käskyn vastaista elämää, asennetta, ajatusta, puhetta ja tekoja. Huoruus on taas lähinnä avioliiton ja avioelämän rikkomista: aviorikos ja kaikki se muu, mikä siihen on johtamassa.


Kysymys 64

Luin vastauksen kysymykseen Saulista (kysymys 57), jonka Herran Henki jätti, sekä sen kohdan Raamatusta johonvastauksessa viittasit, eli 1 Sam 15.

Hylkäsikö Herra Saulin yhden ainoan synnin vuoksi? Tuosta kohdasta voisi ymmärtää niin.

Vastaus:

Periaatteessa yksikin synti on riittävä Herran hylkäämiseen. Se on sanottu jo itse Raamatussakin, että joka on rikkonut yhdessä kohdin, hän on rikkonut kaikissa (Jaak. 2:10). Siksi tuo Saulin yksi synti ei ollut yksin vaan sen mukana oli itse asiassa ihan kaikki muukin synti. Saulin myöhempi historia todistaa väitteen oikeaksi. Samuelhan sanoo, että tottelemattomuus on "noituuden synti" (1. Sam. 15:23). Vaikka Saul ei ollutkaan harjoittanut suoranaista noituutta tähän mennessä, hän lankesi siihen vähän myöhemmin julkisestikin (lue 1. Sam. 28). Ehkä olemme kokeneet vähän samaa myös omassa elämässä. Joku synti ei ehkä jäänytkään vaan "omalle reviirilleen" vaan hyökkäsi sieltä ulos ja valtasi lisäalueita lopulta pilaten koko elämämme. Samoin esivanhempien lankeemus paratiisissa oli "vain" yksi synti, mutta sen mukana tulivat lopulta kaikki muutkin. Sellaista on elämämme kaikessa karmeudessaan. Kannattaa rukoilla varjelusta synnistä ja aina turvautua Jeesukseen, syntisten Vapahtajaan.


Kysymys 63

Viitaten edelliseen kysymykseeni (kts. kysymys 53).Ei-uskovalla en tarkoita ateistia vaan ns. tavallista ev.lut.seurakunnan jäsentä joka on kastettu, käynyt pyhäkoulua, seurakunnan kerhoa ja rippikoulua, on konfirmoitu ja käy muutenkin kirkossa silloin tällöin (häät, hautajaiset ym.). Ihmistä joka uskoo Jumalaan, Jeesukseen ja Kymmeneen käskyyn, mutta ei ole 'uskovainen'.

Vastaus:

Luulisin, että ei vastaukseni edellisestä niin paljon muuttuisi. Tietysti on hyvä, jos asianomainen ei ole suoraan vastaan, vaan hänellä on ehkä tiettyä avoimuutta uskon asioille. Mutta ei se sittenkään ole sama kuin yhdessä kilvoitteleminen taivastiellä parempaa huomista kohti. Kyllä on suuri asia, jos sen kaikkein suurimman ja kalleimman voi jakaa puolisonsa & lastensa kanssa. Suosittelen edelleen lämpimästi uskovan puolison rukoilemista. Sellaisen arvo on kultaa kalliimpi, vaikka tietysti hänelläkin on monet synnit ja puutteet, joiden kantamista saa kilvoitella.


Kysymys 62

Kuka on kirjoittanut Johanneksen Evankeliumin, ja mistä tämä tieto (mahdollisesti) löytyy

Vastaus:

Kysymys on herättänyt paljon keskustelua jo kirkon alkuajoista lähtien. Ehdottomasti vahvimmalla on käsitys, että kirjoittaja on apostoli Johannes. Tiedon voi lukea epäsuorasti evankeliumin antamasta itsetodistuksesta. Johannes on juuri se opetuslapsi, jota Jeesus rakastaa.


Kysymys 61

kuinka paljon rukoilevaisia on? ole kiltti ja vastaa tarvitsen tietoa uskonnon esitelmään

Vastaus:

Kts. kysymys 26


Kysymys 60

Miksi juuri Biblia, miksi vanha messukaava ja virsikirja?


Kysymys 59

Mieltäni askarruttaa, että kuka saa jakaa Herran Pyhää Ehtoollista ?

Omassa seurakunnassani on ollut naispapin kanssa jakamassa seurakuntalainen

(nainen, joskus mieskin). Kuka tällaisen luvan antaa? Kirkkoherrako? Minä kun en voi hyväksyä naispappeuttakaan. Olisin kiitollinen, jos saisin teiltä vastauksen. Mielestäni Länsi-Suomen rukoilevaisuudessa on Sana ja toiminta sekä periaatteet Jumalan Sanan mukaista. Kiitos jo etukäteen vastauksesta.

Vastaus:

Ehtoollisen jakamisen hoitakoon papit (nimenomaan apostolisen järjestyksen mukaan kutsutut ja vihityt papit). Se on kaikkein selvin järjestely, jolloin seurakuntalaisten ei tarvitse jäädä epätietoisuuteen vaan voivat vapain sydämin kaydä ehtoollista nauttimaan. Nykyään muunlainenkin järjestely on mahdollista. Mutta kuten kysymyskin osoittaa: ei taida olla kaikkein paras tapa hoitaa ehtoollisen jakamista. Monissa seurakunnissa sekä myös rukoilevaisten jumalanpalveluksissa jakaminen hoidetaan perinteisesti.


Kysymys 58

Ensimmäinen rakkaus. Mitä se on? Miten sen saa takaisin?

Mitä ovat ensimmäiset teot, Ilm 2:5?

Vastaus:

Ensimmäinen rakkaus tarkoittaa Kristuksen rakkautta, joka valtasi sydämen uskon kautta kokonaan. Sitten myöhemmin se rakkaus kylmentyi ihmisen sydämessä ja sen tilalle tuli maailman rakkaus. Ensimmäiset teot tarkoittavat vastaavasti niitä tekoja, jotka Kristuksen rakkaus synnyttää meissä, jotka ovat hänen tekojaan, hänen rakkauttaan meidän kauttamme.

Ensimmäisen rakkauden saa takaisin evankeliumin sanasta ja saarnasta. Se kertoo Herrasta, joka rakasti meitä ristille saakka ja yhä edelleen rakastaa ja kutsuu luoksensa langenneita.


Kysymys 57

Mieltäni askarruttaa kuningas Saulin kohtalo. Raamattu kertoo, että Herran Henki jätti hänet, ja että Herran lähettämä paha henki vaivasi häntä. Mitä tämä tarkoittaa...

Vastaus:

Tämä tarkoittaa, että Saul epäuskon ja tottelemattomuuden kautta luopui Herran palveluksesta tekopyhyyteen (lue 1. Sam. 15). Ihmisen sydän ei voi koskaan olla ilman Herraa. Siksi uskosta luopuneen sydän ei jää "tyhjiöön" vaan täyttyy heti jollain muulla. Saulin tapauksessa syöksy alas tapahtui todella lujaa ja syyksi Raamattu kertoo, että suorastaan perkeleen henki rupesi häntä vaivaamaan paljon ja usein. On hyvä muistaa, että Herran Henki ei jätä omiensa sydämiä - jos nämä eivät ehdoin tahdoin aja häntä pois. Siksi Saulin kohtalosta ei tarvitse vetää mitään ahdistavia johtopäätöksiä omaan uskonelämäänsä vaan kaikessa voi ja saa turvata Kristuksen rakkauteen syntistä kohtaan.