Search
Close this search box.

Strategia 2025

 

LSRY:n strategia

Rukoilevaisuus 2025 – Paimentytön perintö 2020-luvulla

 

Avaa tästä pdf-muodossa.

 

1. Johdanto

Nopeasti muuttuvassa kirkollisessa tilanteessa on tarve määritellä LSRY:n rooli luterilaisena herätys- ja seuraliikkeenä. Toimintatilan kaventuessa on tarpeen luoda pitkälle tähtääviä ja harkittuja suuntaviivoja tulevaisuuden toiminnalle. Tätä tarkoitusta palvelee LSRY:n strategia.

Strategia kertoo toiminnan arvoista, siitä, mikä on keskeistä, olennaista ja arvokasta. Missio, visio ja perusta ovat keskeisiä sisäisen ja ulkoisen viestinnän välineitä. Ristiriitatilanteissa ne helpottavat yhteisen linjan löytämistä.

LSRY:n strategia tarvitaan takaamaan perinteisen herätysliikkeen toiminnan jatkuvuus. Siihen kiteytyy yhteinen käsitys järjestön olemassaolon perusteluista ja järjestön identiteetistä. Hyvä strategia sisältää ajantasaisen tilannekuvan järjestön toiminnasta ja selkeän kuvauksen toiminnan tavoitteista. Kirkas perustehtävä on välttämätön ehto onnistuneelle strategialle.

Strategian perustana ovat Länsi-Suomen Rukoilevaisten yhdistyksen sääntöjen pykälät 1 ja 2:

 

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

  1. mom.

Yhdistyksen nimi on Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys r.y.

Yhdistyksen kotipaikka on Eurajoki.

Yhdistyksen tehtävänä on:

 

  1. mom.

Yhdistys tunnustaa pyhän Raamatun Jumalan erehtymättömäksi Sanaksi.

Yhdistys toimii ”Concordiaan” eli Sovinnonkirjaan (v.1580) talletettujen luterilaisten tunnustuskirjojen mukaan, koska ne ovat Pyhän Raamatun tarkka ja luotettava selitys.

 

2 § Toiminnan laatu

Yhdistys toteuttaa tehtäväänsä säilyttäen Länsi-Suomen rukoilevaisuudelle ominaiset tavat:

 

 

2. LSRY:n missio, perusta, arvot ja visio

Missio

Lähetyskäskylle uskollisena Länsi-Suomen Rukoilevaisten yhdistys vaalii vanhaluterilaista jumalanpalveluselämää ja rukoilevaista maallikkokristillisyyttä.

Perusta

Rukoilevaisuus on raamatullinen ja tunnustuksellinen herätysliike. Uskomme perusta on Pyhä Raamattu (Biblia), Jumalan erehtymätön sana ja sen selitykseksi laaditut luterilaiset tunnustuskirjat. Uskoamme sanoittavat edelleen vanhaluterilainen hartauskirjallisuus sekä vanhat virsi- ja laulukirjat: Vanha suomalainen virsi- ja evankeliumikirja sekä Siionin virret ja Halullisten sielujen hengelliset laulut.

Arvot

Länsi-Suomen Rukoilevaisten yhdistyksen toimintaa ohjaavat arvot ovat rukous, uskollisuus ja kärsivällisyys.

 

Visio 2025

Länsi-Suomen Rukoilevaisten yhdistys ylläpitää rukoilevaisuuden rikasta ja ainutlaatuista hengellistä perintöä.

Yhdistys toimii yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa järjestämällä rukoilevaisten kirkkopyhiä.

Jumalanpalvelustoiminta on säännöllistä.

Yhdistys on elävä ja vireä seuraliike, joka kokoaa kaikenikäisiä ihmisiä säännöllisen seurakuntaelämän yhteyteen.

Yhdistys tukee aktiivisesti tunnustuksellista lähetystyötä.