Search
Close this search box.

Pääkirjoitus, Länsi-Suomen Herännäislehti 3/2024

Pääsiäisjuhlaa Raamatun äärellä

Timo Laato, päätoimittaja

Kuva: Elina Halminen

Pääsiäisen sanoma on koko Raamatun keskus. Se saarnaa meille, kuinka syntimme on sovitettu ja kuolema voitettu. Tämä verellä tahratun ristin ja tyhjän haudan evankeliumi kohtaa meidät

kaikessa ihmeellisessä rik­kaudessaan viipyessämme avatun sanan äärellä. Emme voi mitenkään ”kaluta tyhjäksi” kaikkea ihanaa, mitä meille tar­jotaan ilmai­seksi. Avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan (Sak. 13:1) ei koskaan ehdy.

Yksi merkittävä, pääsiäisen sanomaa valottava teksti on Room. 3:21–25a. Se on siinäkin mielessä keskeinen kohta, että siitä löytyvät kaikki uskonpuhdistuksen keskeiset periaatteet. Luemme nuo jakeet yhdessä. Samalla lisään sulkeisiin, mitkä Lutherin opetukset korostuvat jakeissa.

(21) Mutta nyt on se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, ilman lakia julistettu, lain ja profeettain kaut­ta todistettu (SOLA SCRIPTURA eli yksin Raamattu). (22) Se Jumalan vanhurskaus, (sanon minä), joka tulee Jesuksen Kristuksen uskon kautta, kaik­kein tykö ja kaikkein päälle, jotka uskovat (SOLA FIDE eli yksin uskos­ta): sillä ei ole yhtään erotusta. (23) Sillä kaikki ovat he syntiä tehneet ja ei heillä ole mitään kerskattavaa Ju­malan edessä. (24) He tulevat ilman ansiotansa vanhurskaaksi, hänen armostansa (SOLA GRATIA eli yksin ar­mosta), sen lunastuksen kautta, joka on Jesuksessa Kristuksessa (SOLUS CHRISTUS eli yksin Kristus), (25) jonka Jumala on armonistuimeksi asettanut, uskon kautta hänen veressänsä.

Lainattu teksti opettaa meille pääsiäisen ilosanomaa kolmella keskeisellä käsitteellä. Ne ovat

  1. vanhurskauttaminen,
  2. lunastus,
  3. armoistuin (temppelin kaikkein pyhimmässä olevan liiton arkin kultainen kansi, jonka päälle ylimmäinen pappi priiskotti synnit sovittavan uhriveren).

 

Nämä kolme keskeistä käsitettä kuvaavat silmiemme eteen kolme erilaista ”näyttämöä”:

  1. Vanhurskauttaminen on yleisesti Vanhassa testamentissa ja erityisesti Roomalaiskirjeen luvuissa 1–3 oike­u­denkäyntiin yhdistyvä ilmaus. Näyttämönä on oikeussali.
  2. Lunastus liittyy erityisesti orjakauppaan. Näyttämönä on orjamarkkinat, kauppatori.
  3. Armoistuin yhdistyy ylimmäisen papin toimittamaan uhriin. Näyttämönä on temppeli.

 

Näiden kolmen käsitteen avulla apostoli kuvaa Kristuksen toimittamaa pelastusta. Niistä jokaisen koh­dal­la on äärimmäisen tärkeää huomata, että kyseessä on ”joko – tai”. Kolmatta vaihtoehtoa ei ole olemassa ollen­kaan. Lati­naksi: Tertium non datur! Siten sinä siis olet

  1. joko syyllinen tai syytön,
  2. joko orja tai vapaa,
  3. joko ilman sovitusta tai sovitettu.

 

Tuomari ei siis voi sanoa sinulle, että ”ylävartalosi on kyllä syyllinen ja joutuu vankilaan, mutta alavartalosi on syytön ja pääsee vankilasta”. Kauppias ei siis voi sanoa sinulle, että ”pääsi jää orjaksi, mutta siitä alaspäin vapaudut pakkotyöstä”. Ylimmäinen pappi ei siis voi sanoa sinulle, että ”vasen puolesi on nyt sovitettu ja voi saapua temppeliin, mutta oikea puolesi on yhä ilman sovitusta eikä saa tulla pyhäkköön”. Kaikki tällaiset pu­heet ja selitykset olisivat silkkaa hulluutta. Kukaan ei ajattele näin tyhmästi.

Silti omaa pelastusta miettiessämme ja tavoitellessamme me helposti rupeamme ajattelemaan noin ilkiku­risesti. Rooma opet­taa täysin virallisesti, että vanhurskauttaminen olisi pitkä ”prosessi”, jossa me hiljalleen ja vähi­tellen muu­tum­me vanhurskaiksi tai tarvittaessa saavutamme lopullisen syyttömyyden kiirastulen pii­nas­sa. Itse kukin meis­tä saattaa hairahtua samantapaiseen virhepäätelmään omantuntomme ahdistuksissa. Sik­si on tarpeen palauttaa mieleen oikea oppi pelastuksesta. Rooman sijasta tarvitsemme Roomalaiskirjettä! Se antaa tasan kaksi eri vaihtoehtoa. On olemassa vain ”joko – tai”: joko sinä olet syytön Kristuksen kertakaikki­sen sovitustyön tähden tai syyllinen oman jumalattomuutesi vuoksi.

Saamme siis viettää todellista pääsiäistä iloisella ja levollisella mielellä. Meidän vanhurskautemme on Kris­tus itse, joka on noussut ylös haudasta meidän autuudeksemme. Me olemme hänessä täydellisesti vanhurs­kaita uskon kautta Jumalan armosta Raamatun lupausten perusteella. Lue vielä kerran Room. 3:21-25a edel­lä! Se on sana, joka koskee juuri sinua. Siihen saat turvautua suuressa heikkoudessasi ja käydä nyt juh­li­maan pää­sinpäivääsi synnistä, kuolemasta ja perkeleestä.