Search
Close this search box.

Vanhat laulukirjat

Vanha suomalainen virsikirja

Vanha suomalainen virsikirja on ollut kirkossamme pisimpään käytössä ollut virsikirja. Se otettiin käyttöön vuonna 1701, ja vasta 1886 julkaistiin seuraava kirkon virsikirja. Tuolloin ei kuitenkaan vanhan virsikirjan virallinen asema vaarantunut, vaan se toimii edelleen uuden virsikirjan ohella kirkkomme virallisena virsikirjana, ja sitä käytetään aktiivisesti juuri Länsi-Suomen alueella pidettävissä vanhan käsikirjan jumalanpalveluksissa sekä myös rukoilevaisseuroissa. Myös vanhemman polven heränneet eli körtit ja osa lestadiolaisista käyttävät vielä vanhaa virsikirjaa. Vanha virsikirja sisältää käytännöllisesti katsoen kaiken siihenastisen suomenkielisen virsirunouden 1500-luvulta alkaen, ja sen pitkään käyttöikään on sanottu vaikuttaneen sen virsien sisältämä runsas raamatullinen ja uskonopillinen aines. Vanhan virsikirjan merkitys kansamme uskonnollisena kasvattajana on ollut suuri. Se on 1700-luvun Suomessa laajimmalle levinneenä ja luetuimpana kirjana toiminut opetusvälineenä kinkereillä ja koulussa. Vanha virsikirja opastaa veisaajaansa luottamaan Jumalan sanan lupauksiin ja Jumalan horjumattomaan armoon.

Esimerkkinä vanhan virsikirjan virsi 84, jonka Jakob Arrhenius on kirjoittanut psalmin 121 sanoihin vuonna 1694. Tämä virsi tuli ensimmäisen kerran suomalaiseen virsikirjaan vuonna 1701 ja on ollut kaikissa myöhemmissäkin virsikirjoissa mukana. Uusimmassa virsikirjassa tämä virsi on numerolla 383, ja sen sanat on liitetty myös oheen vertailun vuoksi.

V. 1701 virsikirja n:o 84 V. 1986 virsikirja n:o 383
1. Mun silmän’ käten’ nostan Ain ylös mäkihin, Joist’ avun tiedän saavan Ja valon kaunihin; Sill’ Herra avun lainaa Kuin maan ja taivaan loi, Hän kuulee huuton’ aina ja suojell’ kyllä voi.

2. Ei salli jalkan’ horjuu, Juur’ valpas ompi hän; Ei nuku eikä torku, Vaan pysyy tykönän’; Mun armiaast’ suojeleepi, Ja tukee käteni; Öin, päivin varjeleepi, Kanss’ siunaa säätyni.

3. Pois minust’ pahat poistaa, Ja sielun’ pelastaa, Ain’ armons’ suo mull’ loistaa, Kanss’ päästää vaivasta; Mun ulos-, sisäll’-käyntön’ Hän tukee kädelläns’: Ain’ armons’ kanss’ on tykön’ Tyköns’ turvaavittens’.

1. Nyt ylös vuoriin tiellä katseeni kohotan, saan avun parhaan sieltä ja valon ihanan. Hän on mun apunani, ken maan ja taivaan loi. Hän kuulee huutoani ja auttaa kyllä voi.

2. Hän valpas on, ei salli horjahtaa jalkani. Herrani valvoo aina ja pysyy luonani, armossaan suojeleepi ja tukee kättäni, öin päivin varjeleepi ja siunaa työtäni.

3. Hän pahan torjuu, poistaa ja sielun pelastaa, suo mulle armon loistaa, vaivoissa virvoittaa. Jos saavun taikka lähden, hän tarttuu käteeni, rakkautensa tähden hän johtaa matkani.

Siionin virret ja Halullisten sielujen hengelliset laulut

Vanhan suomalaisen virsikirjan lisäksi rukoilevaisseuroissa lauletaan laulukokoelmaa Siionin virret ja Halullisten sielujen hengelliset laulut, jossa on nidottu yhteen kaksi eri laulukirjaa. Jälkimmäisestä käytetään usein nimeä Achrenius, sillä pitkään koko kokoelmaa pidettiin pastori Abraham Achreniuksen tekemänä.

Siionin virret ovat edelleen alkuperäisessä suomennosmuodossaan. Taivassalon kirkkoherra Elias Lagus suomensi vuonna 1790 Siionin virret ruotsin kielestä. Siionin virsiä on yhteensä 223, ja muutama niistä on myös Achreniuksen (Halullisten sielujen hengelliset laulut) puolella hiukan toisin sanoin käännettynä. Yhtenä esimerkkinä yhteisistä virsistä on Nyt ylös sieluni, joka on Achreniuksessa numerolla 16 ja Siionin virsissä numerolla 223. Seuraavassa ensimmäinen säkeistö kummastakin. Tästä voi nähdä mielenkiintoisen erilaiset versiot käännettynä samasta ruotsinkielisestä kantatekstistä.

Siionin virret n:o 223 Achrenius n:o 16
Maan tomust’ nouse pois, / Veisaamaan, sielun’, lankee / Iloisna Herran astin-laudan etehen! /
Kyll’ painaa silmäs voi / Sen paiste kirkas sangen, / Sydäntäs kuitenk’ riemull’ vuodattamaan rienn’; / Sill’ iloon taivaas’ / Häihinsä aivan /
Karitsa sinun ostanut on verelläns: / Koreus taivaan kaikk’ /Jumalan voimalt’ ratk’, /Sull’ lahjoitettu on /osaks ja arvoks ain’,/ Näit’, sielun’, muista! /
Iloits’ ylits’ armon tain.
Nyt ylös, sieluni! / Nouse ylös mullasta tästä, / Riennä jalkain juureen Jumalan ja Karitsan, /
Ja vaikka silmäni / ei sitä valoa kestä, / Niin riemuhuudolla kuitenkin lähde laulamaan, / Sillä iloon täyteen, / Kuin taivaas’ löytään, / Karitsan suuriin häihin
olet ostettu, / Kaikki taivaan kunnia / Suuresta armosta, / Se on sun osasi, / Perintös ja tavaras, /Siis iloitse ja ajattele autuuttas!

 

– Markus Halminen –