Search
Close this search box.

Biblia

Edellinen luku, Psalttari

Psalttari 48

1. Koran lasten Veisu-Psalmi.
2. Suuri on Herra, ja sangen kiitettävä, meidän Jumalamme kaupungissa, pyhällä vuorellansa.
3. Zionin vuori on kauniilla paikalla, koko maan ilo, pohjan puolella, suuren kuninkaan kaupunki.
4. Jumala on tunnettu huoneessansa, että hän sen varjelia on.
5. Sillä katso, kuninkaat olivat kokoontuneet, ja ynnä menivät ohitse.
6. He ihmettelivät, kuin he tämän näkivät: he hämmästyivät, ja kiiruhtivat pois,
7. Vavistus on heidät siellä käsittänyt, ahdistus niinkuin synnyttäväisen.
8. Sinä särjet haahdet meressä * itätuulella.
9. Niinkuin me kuulimme, niin me sen näemme Herran Zebaotin kaupungissa, meidän Jumalamme kaupungissa: Jumala sen vahvistaa ijankaikkisesti, Sela!
10. Jumala! me odotamme sinun hyvyyttäs sinun templissäs.
11. Jumala! niinkuin sinun nimes on, niin myös on sinun kiitokses hamaan maailman ääreen: sinun oikia kätes on täynnä vanhurskautta.
12. Riemuitkaan Zionin vuori, ja Juudan tyttäret iloitkaan sinun oikeuttes tähden.
13. Menkäät Zionin ympäri ja piirittäkäät häntä: lukekaat hänen torninsa.
14. Turvatkaat hänen muurinsa, vahvistakaat hänen salinsa, että te sitä juttelisitte tulevaisille sukukunnille.
15. Sillä tämä Jumala on meidän Jumalamme aina ja ijankaikkisesti: hän johdattaa meitä kuolemaan asti.

Seuraava luku, Psalttari