Search
Close this search box.

Biblia

Edellinen luku, Psalttari

Psalttari 83

1. Asaphin Psalmi ja veisu.
2. Jumala, älä niin ratki vaikene, ja älä niin ääneti ole: Jumala, älä sitä niin kärsi.
3. Sillä katso, Sinun vihollises kiukuitsevat, ja jotka sinua vihaavat, ylentävät päänsä.
4. He pitävät kavaloita juonia sinun kansaas vastaan, ja pitävät neuvoa sinun salatuitas vastaan,
5. Sanoen: tulkaat, hävittäkäämme heitä, niin ettei he ensinkään kansa olisikaan, ettei Israelin nimeä silleen muisteltaisi.
6. Sillä he ovat sydämessänsä panneet neuvonsa yhteen, ja tehneet liiton sinua vastaan:
7. Edomilaiset ja Ismaelilaiset majat, Moabilaiset ja Hagarilaiset,
8. Gebalilaiset, Ammonilaiset ja Amalekilaiset, Philistealaiset ja Tyron asuvaiset.
9. Assur on myös itsensä heihin liittänyt, auttamaan Lotin lapsia, Sela!
10. Tee niille niinkuin Midianilaisille, niinkuin Siseralle, niinkuin Jabinille Kisonin ojan tykönä;
11. Jotka mestattiin Endorin tykönä, ja tulivat loaksi maan päälle.
12. Tee heidän pääruhtinaansa niinkuin Orebin ja Seebin, ja kaikki heidän ylimmäisensä niinkuin Seban ja Salmunnan,
13. Jotka sanovat: me omistamme meillemme Jumalan huoneet.
14. Jumala, tee heitä niinkuin rattaan, niinkuin korren tuulen edessä.
15. Niinkuin kulo metsän polttaa, ja niinkuin liekki mäet sytyttää;
16. Vainoo juuri niin heitä sinun rajuilmallas, ja hämmästytä heitä tuulispäälläs.
17. Täytä heidän kasvonsa häpiällä, että he sinun nimeäs, Herra, etsisivät.
18. Hävetköön he ja hämmästyköön ijankaikkisesti, ja häpiään tulkoon ja hukkukoon.
19. Niin he saavat tuta, että sinä, jonka ainoan nimi on Herra, olet ylimmäinen kaikessa maailmassa.

Seuraava luku, Psalttari