Search
Close this search box.

Biblia

Edellinen luku, Psalttari

Psalttari 33

1. Riemuitkaat, te vanhurskaat, Herrassa; vakain pitää häntä kauniisti kiittämän.
2. Kiittäkäät Herraa kanteleilla, veisatkaat hänelle kiitosta kymmenkielisellä psaltarilla.
3. Veisatkaat hänelle uusi virsi: veisatkaat jalosti kielten leikissä, helisemisellä.
4. Sillä Herran sana on totinen, ja mitä hän lupaa, sen hän vahvana pitää.
5. Hän rakastaa vanhurskautta ja tuomiota; maa on täynnänsä Herran laupiutta.
6. Herran sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki heidän joukkonsa hänen suunsa hengellä.
7. Hän pitää koossa veden meressä niinkuin roukkiossa, ja kätkee syvyydet.
8. Peljätköön Herraa kaikki maa; häntä peljätköön kaikki maan piirin asuvaiset.
9. Sillä koska hän sanoo, niin se tapahtuu; jos hän käskee, niin se on tehty.
10. Herra tekee pakanain neuvot tyhjäksi; hän saattaa kansain ajatukset turhaksi.
11. Mutta Herran neuvo pysyy ijankaikkisesti, hänen sydämensä ajatukset sukukunnasta sukukuntaan.
12. Autuas on se kansa, jonka Herra on Jumala, se kansa, jonka hän itsellensä on perinnöksi valinnut.
13. Herra katsoi taivaasta alas, ja näki kaikki ihmisten lapset.
14. Vahvalta istuimeltansa katsoi hän kaikkia, jotka maan päällä asuvat.
15. Hän valmistaa kaikkein heidän sydämensä: hän ymmärtää kaikki heidän työnsä.
16. Ei kuningasta auta hänen suuri väkensä, eikä sankari vapahdeta suurella voimallansa.
17. Orhiit ei myös auta; ja heidän suuri väkevyytensä ei pelasta.
18. Katso, Herran silmät katsovat niitä, jotka häntä pelkäävät, jotka hänen laupiuteensa toivovat,
19. Että hän pelastais heidän sielunsa kuolemasta, ja elättäis heitä nälän aikana.
20. Meidän sielumme odottaa Herraa, joka on meidän apumme ja kilpemme!
21. Sillä meidän sydämemme iloitsee hänessä, ja me toivomme hänen pyhään nimeensä.
22. Olkoon sinun laupiutes, Herra, meidän päällämme, niinkuin me sinuun uskallamme!

Seuraava luku, Psalttari