Search
Close this search box.

Biblia

Edellinen luku, Psalttari

Psalttari 135

1. Halleluja! Ylistäkäät Herran nimeä, kiittäkäät, Herran palveliat.
2. Te kuin seisotte Herran huoneessa, meidän Jumalamme esihuoneissa.
3. Kiittäkäät Herraa, sillä Herra on hyvä, ja veisatkaat kiitosta hänen nimellensä; sillä se on suloinen.
4. Sillä Herra on itsellensä valinnut Jakobin, Israelin omaksensa.
5. Minä tiedän, että Herra on suuri, ja meidän Jumalamme kaikkein jumalain ylitse.
6. Kaikki, mitä Herra tahtoo, niin hän tekee, taivaassa ja maassa, meressä ja kaikessa syvyydessä;
7. Joka pilvet nostaa maan ääristä, joka pitkäisen leimauksesta sateen saattaa, ja tuulen tuo ulos tavaroistansa;
8. Joka esikoiset Egyptissä löi, sekä ihmisistä että karjasta,
9. Ja antoi merkkinsä ja ihmeensä tulla Egyptin keskelle, Pharaolle ja kaikille hänen palvelioillensa;
10. Joka monet pakanat löi, ja tappoi väkevät kuninkaat:
11. Sihonin Amorilaisten kuninkaan, ja Ogin Basanin kuninkaan, ja kaikki Kanaanin valtakunnat,
12. Ja antoi heidän maansa perimiseksi, Israelille kansallensa perimiseksi.
13. Herra, sinun nimes pysyy ijankaikkisesti: Herra, sinun muistos pysyy suvusta sukuun.
14. Sillä Herra tuomitsee kansansa, ja on palvelioillensa armollinen.
15. Pakanain epäjumalat ovat hopia ja kulta, ihmisten käsillä tehdyt.
16. Heillä on suu, ja ei puhu: heillä ovat silmät, ja ei näe;
17. Heillä ovat korvat, ja ei kuule: eikä ole henkeä heidän suussansa.
18. Jotka niitä tekevät, he ovat niiden kaltaiset, ja kaikki, jotka heihin uskaltavat.
19. Te Israelin huoneesta, kiittäkäät Herraa! te Aaronin huoneesta, kiittäkäät Herraa!
20. Te Levin huoneesta, kiittäkäät Herraa! te jotka Herraa pelkäätte, kiittäkäät Herraa!
21. Kiitetty olkoon Herra Zionista, joka Jerusalemissa asuu! Halleluja!

Seuraava luku, Psalttari