Search
Close this search box.

Biblia

Edellinen luku, Psalttari

Psalttari 105

1. Kiittäkäät Herraa, ja saarnatkaat hänen nimeänsä, julistakaat hänen töitänsä kansain seassa!
2. Veisatkaat hänelle, soittakaat hänelle, puhukaat kaikista hänen ihmeistänsä.
3. Ylistäkäät hänen pyhää nimeänsä: niiden sydän iloitkaan, jotka etsivät Herraa!
4. Kysykäät Herraa ja hänen voimaansa, etsikäät alati hänen kasvojansa!
5. Muistakaat hänen ihmeellisiä töitänsä, jotka hän tehnyt on, hänen ihmeitänsä ja hänen sanojansa.
6. Te Abrahamin hänen palveliansa siemen, te Jakobin hänen valittunsa lapset.
7. Hänpä on Herra meidän Jumalamme: hän tuomitsee kaikessa maailmassa.
8. Hän muistaa liittonsa ijankaikkisesti, sanansa, jonka hän on käskenyt tuhannelle sukukunnalle,
9. Jonka hän teki Abrahamin kanssa, ja valansa Isaakin kanssa.
10. Ja pani sen Jakobille säädyksi ja Israelille ijankaikkiseksi liitoksi,
11. Ja sanoi: sinulle minä annan Kanaanin maan, teidän perimisenne arvan.
12. Koska heitä vähä ja harvat olivat, ja he olivat muukalaiset siinä,
13. Ja vaelsivat kansasta kansaan ja valtakunnasta toiseen kansaan:
14. Ei hän sallinut yhdenkään ihmisen heitä vahingoittaa, vaan rankaisi kuninkaat heidän tähtensä.
15. Älkäät ruvetko minun voideltuihini, ja älkäät tehkö pahaa minun prophetailleni.
16. Ja hän kutsui nälän maan päälle, ja vei kaiken leivän varan pois.
17. Hän lähetti miehen heidän eteensä: Joseph myytiin orjaksi.
18. He ahdistivat hänen jalkansa jalkapuuhun: hänen ruumiinsa täytyi raudoissa maata,
19. Siihenasti että hänen sanansa tuli, ja Herran puhe koetteli hänen.
20. Niin lähetti kuningas ja päästi hänen: kansain päämies laski hänen vallallensa,
21. Ja asetti hänen huoneensa herraksi, ja kaiken tavaransa haltiaksi,
22. Opettamaan päämiehiänsä oman tahtonsa jälkeen, ja vanhimmille viisautta.
23. Ja Israel meni Egyptiin, ja Jakob tuli muukalaiseksi Hamin maalle.
24. Ja hän antoi kansansa sangen suuresti kasvaa, ja teki heitä väkevämmäksi kuin heidän vihollisensa.
25. Hän käänsi heidän sydämensä vihaamaan hänen kansaansa, ja hänen palvelioitansa viekkaudella painamaan alas.
26. Hän lähetti palveliansa Moseksen, ja Aaronin, jonka hän valitsi.
27. Ne tekivät hänen merkkinsä heidän seassansa, ja hänen ihmeensä Hamin maalla.
28. Hän antoi pimeyden tulla, ja sen pimeytti; ja ei olleet he hänen sanoillensa kuulemattomat.
29. Hän muutti heidän vetensä vereksi ja kuoletti heidän kalansa.
30. Heidän maansa kuohutti sammakoita, heidän kuningastensa kammioissa.
31. Hän sanoi, niin turilaat ja täit tulivat heidän maansa ääriin.
32. Hän antoi rakeet heille sateeksi, tulen liekit heidän maallensa,
33. Ja löi heidän viinapuunsa ja fikunapuunsa, ja särki puut heidän maansa äärissä.
34. Hän sanoi, niin tulivat epälukuiset paarmat ja vapsaiset,
35. Ja ne söivät kaiken ruohon heidän maaltansa, ja ne söivät heidän maansa hedelmän.
36. Ja hän löi kaikki esikoiset heidän maallansa, ensimäiset kaikesta heidän voimastansa,
37. Ja vei heitä hopialla ja kullalla ulos: ja ei ollut heidän sukukunnissansa yksikään sairas.
38. Egypti iloitsi heidän lähtemisestänsä; sillä heidän pelkonsa oli tullut heidän päällensä.
39. Hän levitti pilven verhoksi ja tulen yötä valistamaan.
40. He anoivat, niin antoi hän metsäkanat tulla, ja ravitsi heitä taivaan leivällä.
41. Hän avasi kallion, niin vesi vuoti, ja virrat juoksivat kuivaa myöten.
42. Sillä hän muisti pyhän sanansa, jonka hän palveliallensa Abrahamille puhunut oli,
43. Ja vei kansansa ilolla ulos, ja valittunsa riemulla,
44. Ja antoi heille pakanain maan, niin että he kansain hyvyydet omistivat heillensä.
45. Että he pitäisivät hänen säätynsä, ja hänen lakinsa kätkisivät, Halleluja!

Seuraava luku, Psalttari