Search
Close this search box.

Biblia

Edellinen luku, Esterin Kirja

Esterin Kirja 10

1. Ja kuningas Ahasverus laski veron maan päälle ja luotoin päälle merellä.
2. Mutta kaikki hänen työnsä, voimansa ja väkevyytensä, ja Mordekain suuri kunnia, kuin kuningas hänen suureksi teki: eikö ne ole kirjoitetut Median ja Persian kuningasten aikakirjassa?
3. Sillä Mordekai, Juudalainen, oli toinen kuningas Ahasveruksesta, ja väkevä Juudalaisten seassa, ja otollinen veljeinsä paljouden keskellä, joka etsi kansansa parasta ja puhui parhain päin kaiken siemenensä puolesta.

Seuraava luku, Jobin Kirja